Tavoitteenamme on rakentaa Suomeen tuulivoimaa sekä maalle että merelle. Näin yhtiömme vastaa osaltaan Suomelle asetettuihin tavoitteisiin lisätä uusiutuvaa energiaa. Huomioimme erityisesti ihmisten, eläinten ja ympäröivän luonnon arvon tuulivoimapuistojemme läheisyydessä ja pyrimme minimoimaan aiheutuvat haitat.