Outokumpu Oyj:n Tornion terästehtaan edustalle on suunnitteilla tuulivoimapuisto. Rajakiiri on tehnyt pitkäaikaiset varaussopimukset vesialueesta Tornion kaupungin ja Pirkkiön jakokunnan kanssa. Hanke on jo käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja kaavoituksen.

Hankkeeseen kuuluvat merialueen tuulivoimapuisto sekä sen liitäntävoimajohdot valtakunnan verkkoon.

Yhtiö suunnittelee osayleiskaavan päivittämistä nykyisten tuulivoimaloille soveltuvaksi, mikä saattaa tarkoittaa voimalamäärän vähentämistä.