Röyttään Outokummun terästehtaan merenranta-alueelle valmistui vuonna 2010–2011 kahdeksan tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Etukäteisselvitysten perusteella alue on yksi potentiaalisimmista tuulivoima-alueista Suomessa.

Tuulivoimapuiston tuottama sähkömäärä vastaa noin 7 000 kotitalouden vuodessa käyttämää sähkömäärää. Röyttän tuulivoimapuisto oli noin 40 miljoonan euron investointihanke.

Kesällä 2015 valmistui tuulipuiston laajennus, viiden tuulivoimalan Puuska 2, jonka myötä koko tuulivoimapuiston kokonaisteho nousi yli 45 MW:iin.