Rajakiiri on tehnyt Metsähallituksen kanssa tuulivoimapuiston varaussopimuksen Raahen terästehtaan edustan Maanahkiaisen vesialueesta. Hanke on läpikäynyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, ja aluetta koskeva osayleiskaavoitus on valmis.

Kaavan mukaan puistossa on noin 70 tuulivoimalaa, joiden yksikkötehot ovat noin 3–5 megawattia.