Rajakiiri suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon kunnan alueelle. Tuulivoimapuisto sijoittuu Simon kunnan lounaisosaan lähelle Kemin kaupungin rajaa. Hankealue sijaitsee noin 7 kilometriä Simon kuntakeskuksesta luoteeseen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on tehty, ja kaavoitusmenettely saatiin päätökseen loppuvuodesta 2016. Kaavaehdotuksessa voimalalukumäärä on 27 voimalaa, joiden maksimikorkeus on 250 metriä.

Yhtiö mittaa parhaillaan alueella tuulta 150 metriä korkealla mittausmastolla.