Tiedote turvallisuusasioista tuulivoimapuiston läheisyydessä liikkuville

Röyttään Outokummun terästehtaan merenranta-alueelle valmistui vuodenvaihteessa Suomen tehokkain tuulivoimapuisto, jonne pystytettiin kahdeksan tuulivoimayksikköä. Hanke on Rajakiiri Oy:ssä nimetty Puuskaksi. Röyttän tuulivoimapuisto on noin 50 miljoonan euron investointihanke. Valmistumisen jälkeen kolmannes Suomen tuulivoimakapasiteetista on Perämeren pohjoisosassa ja Suomen nykyinen tuulivoimalla tuotetun energian määrä lisääntyy noin 20 prosenttia. Kukin laitoksen kahdeksasta turbiinista on teholtaan 3,6 megawattia, joten puiston kokonaisteho nousee lähes 30 megawattiin.

Kulkutie satamaan kulkee etenkin merivesipumppaamon ja merivartioston kohdalla lähellä tuulivoimaloita. Lisäksi tuulivoimaloiden luona joudutaan liikkumaan huoltotöiden merkeissä. Sen vuoksi tuulivoimapuiston rakennuttaja Rajakiiri Oy haluaa tuoda esiin muutaman alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuteen liittyvän asian.

Lue lisää.

Arkisto