Simon maatuulihankkeen kaavoitus on saatu päätökseen

Simon maatuulihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeinen yleiskaavoitus on saatu päätökseen alkuvuodesta 2017. Kaavan mukaan Seipimäki-Tikkalan alueelle voidaan rakentaa 27 tuulivoimalaa.

Hankkeen jatkosuunnitteluun ja luvitusaikatauluun vaikuttavat kaavan hyväksymispäätöksen muutoksenhakuoikeus sekä Suomen hallituksen uusiutuvan energian kannattavuutta koskevat linjaukset. Tuulivoimalla tuotetun energian tulevaisuuden näkymät Suomessa ovat edelleen vahvat ja tuulivoimateknologia kehittyy jatkuvasti.

Arkisto