Simon maatuulivoimahanke Seipimäki-Tikkala

Rajakiiri suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon kunnan alueelle. Tuulivoimapuisto sijoittuu Simon kunnan lounaisosaan lähelle Kemin kaupungin rajaa. Hankealue sijaitsee noin 7 kilometriä Simon kuntakeskuksesta luoteeseen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on tehty, ja kaavoitusmenettely saatiin päätökseen loppuvuodesta 2016. Kaavaehdotuksessa voimalalukumäärä on 27 voimalaa, joiden maksimikorkeus on 250 metriä ja yksikköteho 3–6 MW.