Rajakiiri – ett finländskt vindkraftsbolag

Vårt syfte är att bygga både land- och havsbaserad vindkraft i Finland. På det sättet medverkar vårt bolag till att nå de mål om ökad andel förnybar energi som satts upp för Finland. Vi tar särskild hänsyn till människor, djur och den omgivande naturen i närheten av våra vindparker och försöker minimera olägenheterna.

Rajakiiri ägs av inhemska energi- och industriföretag. Vi anskaffar vindkraftsproducerad el till självkostnadspris till våra ägare. Våra delägare är EPV Energi Ab, Oy Katternö Kraft Ab och Outokumpu Abp.

Färdiga projekt
Röyttä i Torneå: det landbaserade vindkraftsprojektet Puuska

Planerade projekt
Röyttä i Torneå: det havsbaserade vindkraftsprojektet Kiiri
Simo: det landbaserade vindkraftsprojektet Seipimäki-Tikkala
Brahestad: det havsbaserade vindkraftsprojektet Maanahkiainen