Rajakiiri Oy - suomalainen tuulivoimayhtiö

Tavoitteenamme on rakentaa Suomeen tuulivoimaa sekä maalle että merelle. Näin yhtiömme vastaa osaltaan Suomelle asetettuihin tavoitteisiin lisätä uusiutuvaa energiaa. Huomioimme erityisesti ihmisten, eläinten ja ympäröivän luonnon arvon tuulivoimapuistojemme läheisyydessä ja pyrimme minimoimaan aiheutuvat haitat.

Rajakiirin omistavat suomalaiset energia- ja teollisuusyritykset. Hankimme omistajillemme tuulivoimalla tuotettua sähköä omakustannushintaan. Osakkaitamme ovat EPV Energia Oy, Oy Katternö Kraft Ab ja Outokumpu Oyj.