Tornion tuulivoimahankkeet Puuska ja Kiiri 

Puuska on Rajakiirin maatuulivoimahanke Tornion Röyttässä. Outokummun terästehtaan merenranta-alueelle Röyttään valmistui vuodenvaihteessa 2010–2011 kahdeksan tuulivoimalan tuulivoimapuisto, jota laajennettiin kesällä 2015 viidellä uudella tuulivoimalalla.

Lisäksi Rajakiiri on tehnyt Tornion kaupungin ja Pirkkiön jakokunnan kanssa pitkäaikaiset varaussopimukset vesialueesta jo olemassa olevan tuulivoimapuiston viereen. Tämän merituulivoimahankkeen nimi on Kiiri.


Lue lisää

Simon maatuulivoimahankkeet Seipimäki ja Tikkala 

Rajakiiri suunnittelee tuulivoimapuistoja Simon kuntaan. Suunnitellut tuulivoima-alueet ovat Seipimäki ja Tikkala. Hankealueille on suunnitteilla enintään 40 tuulivoimalaa, joista suurin osa sijoittuisi Tikkalan alueelle.


Lue lisää

Raahen merituulivoimahanke Pauha 

Rajakiiri on tehnyt Metsähallituksen kanssa varaussopimuksen Maanahkiaisen vesialueesta, jolle on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitettu tuulivoimalle soveltuva alue.


Lue lisää